Strona Główna

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Ełku oddaje do dyspozycji interesantów nową formę załatwiania spraw za pośrednictwem technologii teleinformatycznych. E-Ełk to urząd dostępny drogą elektroniczną, w którym można załatwić sprawy niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu.

Portal Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta Ełku umożliwia wyszukanie danych przedsiębiorcy w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej. Za pośrednictwem formularzy elektronicznych urząd udostępnia możliwość zdalnego, bezpiecznego i terminowego załatwienia wytypowanych spraw, których realizacja będzie potraktowana priorytetowo.

 

Regulamin bazy danych portalu.