Wyszukiwanie wstęp

Baza przedsiębiorców udostępniona na stronie internetowej Miasta Ełku zawiera zbiór aktualnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej dokonanych przez osoby fizyczne.

W tym miejscu możliwe jest wyszukiwanie przedsiębiorcy, wyświetlenie, a następnie wydrukowanie na podstawie  217 § 2 pkt 2 k.p.a. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) danych działalności gospodarczej.

Aby wyszukać przedsiębiorcę, należy w poniższym formularzu wpisać dane, którymi się dysponuje. Im więcej podanych danych (tj. nazwisko, adres, nazwa firmy, data rozpoczęcia działalności, adres, PKD), tym wyniki wyszukiwania są bardziej szczegółowe i tym większe prawdopodobieństwo odszukania właściwego przedsiębiorcy. Podane w formularzu dane są rozpatrywane łącznie, tzn. wyszukiwani są przedsiębiorcy spełniający wszystkie warunki naraz.

Wyszukiwarka po firmach zamkniętych
Wyszukiwarka po firmach działających
Wyszukiwarka po KRS